Pozivamo vas da zajedno pravimo naš
čarobni svet i uživamo u njemu.
m

Sandra Gnjatović

Osnivač školice baleta je Sandra Gnjatović, master kulturolog i profesionalna ballerina sa višegodišnjim internacionalnim iskustvom u oblasti klasičnog, neoklasičnog i modernog baleta. Pored angažmana u inostranstvu (Berlin, Štutgard, Monte Karlo), Sandra Gnjatović je nastupala i kao prvakinja Narodnog pozorišta u Beogradu i igrala na velikim scenama u mnogim gradovima Evrope, Amerike, Kine, Japana…

Baletska Igra

Bavljenje baletom u ranom uzrastu jača muskulaturu celog tela, razvija ravnotežu i motoriku, doprinosti pravilnom držanju tela, razvija koordinaciju, memoriju i osećaj za muziku i ritam. Vežbanjem se detetu, kroz igru i zabavu, razvija osećaj odgovornosti i discipline.