Individualni časovi

Baletska Igra

Bavljenje baletom u ranom uzrastu jača muskulaturu celog tela, razvija ravnotežu i motoriku, doprinosti pravilnom držanju tela, razvija koordinaciju, memoriju i osećaj za muziku i ritam. Vežbanjem se detetu, kroz igru i zabavu, razvija osećaj odgovornosti i discipline.